Junioři 2021/2022

Zápasy

Vážení rodiče a všichni příznivci ledního hokeje v Domažlicích. Vzhledem k aktuálním vládním nařízením ze dne 25.11.2021 č. 1066 platných od 26.11.2021 je nutné, pokud se chcete zúčastnit jakéhokoliv domácího zápasu pořádaného naším klubem, abyste splňovali níže uvedené podmínky. V opačném případě nebudete moci být vpuštěni do prostor zimního stadionu (restaurace, tribuna apod.). 

Podmínky pro vstup na domácí zápasy:

v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní utkání max 100 osob.

     A)     osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

     i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

     ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti          onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a)      od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b)     v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c)      od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

       B)     osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 ) za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

      C)     osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


RESPEKTUJTE   TATO   VYDANÁ   OPATŘENÍ

DĚKUJEME 

Kolo Datum Číslo zápasu / čas Domácí Hosté Pozn. / Výsledek Sraz na ZS
2 Ne 19.9. C1148 Plzeň B Domažlice 5:0
3 St 6.10. C1151 Domažlice Spartak Žebrák 7:5
5 Ne 3.10. C1162 Rokycany Domažlice 7:5
6 Pá 8.10. C1167 Domažlice Příbram 6:4
7 Ne 10.10. C1173 Domažlice Plzeň B 1:9
4 Pá 15.10. C1158 Domažlice Klatovy 3:6
9 Pá 22.10. C1183 Klatovy Domažlice 6:1
10 Ne 24.10. C1187 Domažlice Rokycany 0:9
1 Pá 29.10. C1142 Domažlice Příbram 2:3
11 Ne 31.10. C1191 Domažlice Strakonice 2:3
12 Ne 7.11. C1205 Domažlice DDM Č.Budějovice 5:2
14 Pá 12.11. C1213 Domažlice Spartak Soběslav 5:6
13 Ne 14.11. C1210 Střelci Jindř. Hradec Domažlice 8:1
15 Ne 21.11. C1219 Tábor Domažlice 8:3
17 Út 28.12. C1228 Plzeň B Domažlice 14:1
19 So 11.12. C1238 Domažlice Klatovy 3:10
20 Pá 17.12. C1242 / 17:30 Rokycany Domažlice 8:2
21 Ne 19.12. C1247 Příbram Domažlice 6:1
2022
22 Pá 7.1. C1253 Domažlice Plzeň B 1:10
25 So 8.1. C1267 Domažlice Rokycany 6:2
24 Kontumováno C1263 Klatovy Domažlice 5:0 (Kon.)
16 Kontumováno C1222 Příbram Domažlice 5:0 (Kon.)
Nadstavba o umístění sk. 18
Odloženo C2353 / 0:00 Soběslav Domažlice -:- Odloženo
Ne 30.1. C2354 /14:00 Příbram Domažlice -:-
Pá 4.2. C2368 / 19:30 Domažlice Soběslav -:-
Ne 6.2. C2359 / 15:00 Domažlice DDM České Budějovice -:-
Pá 11.2. C2361 / 19:00 Strakonice Domažlice -:-
Ne 13.2. C2364 / 13:5 Domažlice Rokycany -:-
Ne 27.2. C2369 / 11:15 Domažlice Příbram -:-
Pá 4.3. C2374 / 16:30-19:00 DDM České Budějovice Domažlice -:-
Ne 6.3. C2376/ 15:00 Domažlice Strakonice -:-
So-Ne 12.-13.3. C2379 / 0:00 Rokycany Domažlice -:-
Rozpisy a online výsledky utkání naleznete na www.hokejovyzapis.cz/seznam-utkani
Tabulky zde. (liga juniorů)