1. + 2. třída 2023/2024

Hráči

  • 1.-2.tř.
  • Beránková T.
  • Leitl A.
  • Pavlík O.
  • Planěk A. (3+4)
  • Urban M.
  • Urban F.
  • Průchová S.

Hráčské a členské příspěvky

Členské příspěvky ve výši 500,- Kč na rok 2023 a hráčský příspěvek ve stanovené výši (případně po slevě) na 1. pololetí sezóny 2023/2024 uhraďte na účet klubu číslo účtu: 4212002399/0800 do 30.9.2023 . Do zprávy příjemci uvádějí jméno a příjmení hráče a kategorie 1+2 tř. Jako VS uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka.

Hráčské příspěvky na 2. pololetí sezóny 2023/2024

2.třída + 1.třída (nar. 2016 - 2017) -  3.750,- Kč 

Sleva 50 % - 1.875,-

Sleva 75% -     938,-

Sleva 100% -       0,- 

Výši příspěvků naleznete zde.