Junioři 2021/2022

Trenéři

Hl.tr.: Setikovský Jindřich                     tel: 770 143 146, e-mail: j.setikovsky@seznam.cz
Vedoucí týmu: Bc. Kobesová Jana     tel: 776 863 236, e-mail: tedisek@seznam.cz
As.tr.: