Parteři klubu

Klub HC Domažlice zabezpečuje svou činnost nejen z členských příspěvků či sponzorským darům, ale především díky získaným dotacím, které tvoří významnou část rozpočtu. V minulém roce 2022 získal klub dotaci od následujících subjektů: Město Domažlice (1.436.000 Kč), Národní sportovní agentura (318.960 Kč), Český svaz ledního hokeje (279.000 Kč) a Plzeňský kraj (200.000 Kč). Dotace byly využity zejména na pronájem ledové plochy na tréninky a mistrovská utkání, nájem dalších sportovišť, autobusovou dopravu, odměny trenérům a rozhodčím. Tímto klub děkuje všem partnerům klubu za významnou finanční podporu.