Upozornění:

Do 31.01.2023 je splatnost příspěvků na r. 2023 ve výši 500,- a rovněž splatnost hráčských příspěvků za 2. pololetí na sezónu 2022/2023 dle jednotlivých kategorií viz tabulka zde. Dobrá zpráva je, že výše příspěvků zůstane zachována jako v 1. pololetí.

Týden hokeje v Domažlicích

V pátek 25. listopadu 2022 proběhla na zimním stadiónu v Domažlicích již podesáté tradiční celorepubliková náborová akce Týden hokeje podpořená Českým svazem ledního hokeje. Akce se zúčastnilo celkem 14 dětí ve věku 3-8 let, z toho bylo 12 chlapců a 2 dívky. Někteří z příchozích se již v průběhu podzimu zapojili do hokejových tréninků v klubu, sedm z příchozích stály na ledě poprvé.

Celý program začal v 16 hodin. Akce jako vždy probíhala podle předem naplánovaného scénáře. V prostorách zimního stadionu byly všichni přivítáni vedením klubu a po zaregistrování jim byli zapůjčeny dresy s emblémem české reprezentace, děti obdrželi drobné dárky poskytnuté ČSLH a klubem. Děti si mohly nejprve vyzkoušet v rámci aktivit mimo led střelbu a práci s hokejkou či hokejovou rozcvičku na venkovním hřišti. Nováčci absolvovali od 16:45 hodin na ledě zábavný program plný her. Celé odpoledne probíhalo ve skvělé atmosféře. Své umění ukázali malí hokejisté a hokejistky z kategorií od 1. do 4. třídy v rámci vzorového tréninku a ukázky minihokeje. Program na ledě byl zakončen společnou fotografií zúčastněných. Nakonec následovala prezentace rodičům.

Do celé akce se zapojilo celkem 6 trenérů a několik pomocníků z řad dorostenců a činovníků klubu. Všem patří ten největší dík.

Na viděnou na ledové ploše v barvách klubu HC Domažlice. Kdo se nemohl náboru zúčastnit, může mezi nás přijít kdykoliv. Informace o trénincích naleznete na webových stránkách klubu.

Hráčské příspěvky na 1. polovinu sezóny 2022/2023

V souvislosti s nejasnými ekonomickými dopady zvyšujících se cen energií byly stanoveny hráčské příspěvky pouze na 1. polovinu sezóny 2022/2023. Přestože již potvrzené zdražení ledů na zimním stadionu v Domažlicích od 1.9. do 31.12.2022 minimálně o 200 Kč za hodinu, zvýšení nákladů na dopravu a současně přidělení nižších dotací ze strany Města Domažlice, Plzeňského kraje a Národní sportovní agentury pro rok 2022 výrazně ovlivní hospodaření klubu v roce letošním a následně i v prvním čtvrtletí roku následujícího, nepřistoupilo vedení klubu k výraznému navýšení hráčských příspěvků. 

Příspěvky byly zvýšeny v minimální výši – ve vyšších kategoriích o 500 Kč na pololetí a u nižších kategorií o 250 Kč a v kategorii základna k žádnému navýšení nedošlo. Podrobné informace jsou uvedeny v přiložené tabulce. Splatnost příspěvků, které byly stanoveny pouze na 1. pololetí sezóny 2022/2023, je nejpozději do 30.9.2022. 

Vedení klubu si je plně vědomo toho, že nepříznivě se vyvíjející situace v oblasti cen energií výrazně dopadne během podzimu na většinu domácností. Proto hledá a bude hledat další dotační zdroje a možnosti navýšení příjmů klubu pro rok 2023, aby nemuselo dojít k výraznému navýšení příspěvků v 2. polovině sezóny 2022/2023 a sezónách následujících. Víme, že drastické navýšení příspěvků by mělo naopak za následek ukončení činnosti mnoha hráčů z důvodu ekonomických. Další možností, jak zachovat vyrovnané hospodaření klubu je snížení počtu ledů pro jednotlivé kategorie, a tak snížení nákladů na pronájmy na ZS Domažlice.

V průběhu září a října bude vedení klubu intenzivně diskutovat s rodiči o výši hráčských příspěvků na další období, případně o snížení počtu ledů.

Konkrétní částky příspěvků v jednotlivých kategoriích naleznete v sekcích " Informace pro hráče" nebo zde.