Mladší žáci 2021/2022

Zápasy "Plzeňská skupina"

Vážení rodiče a všichni příznivci ledního hokeje v Domažlicích. Vzhledem k aktuálním vládním nařízením ze dne 25.11.2021 č. 1066 platných od 26.11.2021 je nutné, pokud se chcete zúčastnit jakéhokoliv domácího zápasu pořádaného naším klubem, abyste splňovali níže uvedené podmínky. V opačném případě nebudete moci být vpuštěni do prostor zimního stadionu (restaurace, tribuna apod.). 

Podmínky pro vstup na domácí zápasy:

v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní utkání max 100 osob.

     A)     osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

     i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

     ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti          onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a)      od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b)     v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c)      od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

       B)     osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 ) za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

      C)     osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


RESPEKTUJTE   TATO   VYDANÁ   OPATŘENÍ

DĚKUJEME 

Kolo Datum číslo zápasu / čas Domácí Hosté Sraz na ZS v hod.
4 So 25.9. P6010 / Pilsen Wolves Domažlice 12:3
5 Út 28.9. P6015 / Domažlice Plzeň 1929 8:10
6 So 2.10. P6017 / Domažlice Třemošná 7:4
3 Ne 3.10. P6009 / Rokycany Domažlice 6:12
1 Pá 22.10. P6002 / Třemošná Domažlice 3:10
10 So 23.10. P6030 / Plzeň 1929 Domažlice 13:3
7 Ne 24.10. P6020 / Klatovy Domažlice 6:1
2 Kontumace P6005 / Domažlice Klatovy 0:5 (kontumace)
8 Kontumace P6024 / Domažlice Rokycany 0:5 (kontumace)
9 Kontumace P6025 / Domažlice Pilsen Wolves 0:5 (kontumace)
Nadstavba o umístění sk.10-12
So 6.11. C6134 Vimperk Domažlice 8:1
Ne 21.11. /10:00 C6145 Písek Domažlice 12:3
Ne 28.11. C6146 Milevsko 1934 Domažlice 10:4
Ne 5.12. C6325 Domažlice Rokycany 4:10
Odloženo C6307 Domažlice Strakonice odloženo
So 11.12. C6327 Třemošná Domažlice 8:4
Ne 12.12. C6334 Domažlice Jindřichův Hradec 5:3
So 18.12. C6338 Český Krumlov Domažlice 6:1
Ne 19.12./ C6343 Domažlice Veselí n/Lužnicí 4:5
So 8.1./10:00 C6349 Domažlice Vimperk 3:11
Odloženo C6352 Strakonice Domažlice Odloženo
Odloženo C6360 Domažlice Písek Odloženo
So 29.1./14:00 C6361 Domažlice Milevsko 1934 -:-
So-Ne 5.-6.2./0:00 C6370 Rokycany Domažlice -:-
So 12.2./10:00 C6372 Domažlice Třemošná -:-
So-Ne 19.-20.2. C6379 J.Hradec Domažlice -:-
So 5.3./10:00 C6383 Domažlice Český Krumlov -:-
So-Ne 19.-20.3. C6388 Veselí n/Lužnicí Domažlice -:-

Zápasy "Jihočeská skupina"

Vážení rodiče a všichni příznivci ledního hokeje v Domažlicích. Vzhledem k aktuálním vládním nařízením je nutné, pokud se chcete zúčastnit jakéhokoliv domácího zápasu pořádaného naším klubem, abyste splňovali níže uvedené podmínky. V opačném případě nebudete moci být vpuštěni do prostor zimního stadionu (restaurace, tribuna apod.). 

Podmínky pro vstup na domácí zápasy:
- máte plné očkování  tj. u dvoudávkových vakcín min. dvě dávky, u jednodávkových min. jednu dávku (nutné doložit certifikátem nebo přes QR kód v aplikaci s
  kontrolou OP či jiného dokladu pro možnost ověření osoby)

- jste ve lhůtě do 180 dnů od prodělané nemoci Covid -19 (nutné doložit)

- platný PCR test s negativním výsledkem, nesmí být starší více než 3 dny (nutno doložit potvrzení) týká se osob, které nejsou očkované nebo neprodělali Covid -
  19 a nebo již nesplňují lhůtu do 180 dnů od prodělání nemoci Covid - 19 či nemají ukončené očkování (mají pouze 1. dávku).

- musíte se před zápasem zapsat do formuláře při vstupu na zimní stadion (jméno, příjmení, datum narození, kontak-telefon, poznámka o očkování či prodělání
  nemoci Covid - 19 případně PCR test)

RESPEKTUJTE   TATO   VYDANÁ   OPATŘENÍ

DĚKUJEME 

Kolo Datum číslo zápasu / čas Domácí Hosté Sraz na ZS
4 So 25.9. C6211 Domažlice B Tábor B 10:4
5 Út 28.9. C6215 Český Krumlov B Domažlice B 5:3
6 So 2.10. C6216 St. Jindřichův Hradec B Domažlice B 6:1
7 So 9.10. C6221 Sušice Domažlice B 1:10
10 Odloženo C6230 Domažlice B Český Krumlov B -:-
1 St 27.10. C6201 Domažlice B St. Jindřichův Hradec B 5:12
2 Odloženo C6206 Domažlice B Sušice -:-
11 Odloženo C6231 Domažlice B St. Jindřichův Hradec B -:-
8 Odloženo C6223 Domažlice B Písek B -:-
9 Odloženo C6226 Tábor B Domažlice B -:-
3 Odloženo C6208 Písek B Domažlice B -:-
13 Odloženo C6238 Písek B Domažlice B Odloženo
14 So 13.11. C6241 Domažlice B Tábor B 11:2
15 So 20.11. C6245 Český Krumlov B Domažlice B 0:8
16 Ne 21.11. C6246 St. Jindřichův Hradec B Domažlice B 5:4
17 So 27.11. C6251 Sušice Domažlice B 1:10
18 So 4.12. C6253 Domažlice B Písek B 9:5
19 So 11.12. C6256 Tábor B Domažlice B 5:2
20 Ne 12.2. C6260 Domažlice B Český Krumlov B 5:1
21 Odloženo C6261/0:00 Domažlice B St. Jindřichův Hradec B -:-
2022
22 Ne 2.1. C6266 Domažlice B Sušice 7:6
23 Ne 9.1. C6268 Písek B Domažlice B 4:3
12 Odloženo C6236 Domažlice B Sušice Odloženo
24 Odloženo C6271 Domažlice B Tábor B Odloženo
25 Odloženo C6275 Český Krumlov B Domažlice B Odloženo
26 So 29.1. C6276 / 11:00 St. Jindřichův Hradec B Domažlice B ...
27 So 5.2. C6281 / 12:00 Sušice Domažlice B ...
28 Ne 13.2. C6283 / 11:15 Domažlice B Písek B ...
29 So-Ne 19.-20.2. C6286 / 0:00 Tábor B Domažlice B ...
30 So 5.3. C6290 / 14:30 Domažlice B Český Krumlov B ...
Rozpisy a online výsledky utkání naleznete na www.hokejovyzapis.cz/seznam-utkani