3.+4. třída 2022/2023

Hráči

 • 4.tř.
 • Bittner J.
 • Čihánková V.
 • Pavlíková E.
 • Průcha F.
 • Škodová M.
 • 3.tř.
 • Beránek M.
 • Dufek P.
 • Fichtl J.
 • Hofmeister J.
 • Hlavsa Ši.
 • Hrbáček M.
 • Krubert T.
 • Martínek J.
 • Milisderfer D.
 • Tauchmann L.
 • Tauchmann V.
 • Hlavsa Št. (2.tř.)
 • Holý S. (2. tř.)
 • Mašek T. (2.tř.)

Hráčské a členské příspěvky

Členské příspěvky ve výši 500,- Kč na rok 2022 uhraďte na účet klubu číslo účtu: 4212002399/0800 do 31.1.2022.


Hráčské příspěvky na 1. polovinu sezóny 2022/2023

V souvislosti s nejasnými ekonomickými dopady zvyšujících se cen energií byly stanoveny hráčské příspěvky pouze na 1. polovinu sezóny 2022/2023. Přestože již potvrzené zdražení ledů na zimním stadionu v Domažlicích od 1.9. do 31.12.2022 minimálně o 200 Kč za hodinu, zvýšení nákladů na dopravu a současně přidělení nižších dotací ze strany Města Domažlice, Plzeňského kraje a Národní sportovní agentury pro rok 2022 výrazně ovlivní hospodaření klubu v roce letošním a následně i v prvním čtvrtletí roku následujícího, nepřistoupilo vedení klubu k výraznému navýšení hráčských příspěvků. 

Příspěvky byly zvýšeny v minimální výši – ve vyšších kategoriích o 500 Kč na pololetí a u nižších kategorií o 250 Kč a v kategorii základna k žádnému navýšení nedošlo. Podrobné informace jsou uvedeny v přiložené tabulce. Splatnost příspěvků, které byly stanoveny pouze na 1. pololetí sezóny 2022/2023, je nejpozději do 30.9.2022. 

Vedení klubu si je plně vědomo toho, že nepříznivě se vyvíjející situace v oblasti cen energií výrazně dopadne během podzimu na většinu domácností. Proto hledá a bude hledat další dotační zdroje a možnosti navýšení příjmů klubu pro rok 2023, aby nemuselo dojít k výraznému navýšení příspěvků v 2. polovině sezóny 2022/2023 a sezónách následujících. Víme, že drastické navýšení příspěvků by mělo naopak za následek ukončení činnosti mnoha hráčů z důvodu ekonomických. Další možností, jak zachovat vyrovnané hospodaření klubu je snížení počtu ledů pro jednotlivé kategorie, a tak snížení nákladů na pronájmy na ZS Domažlice.

V průběhu září a října bude vedení klubu intenzivně diskutovat s rodiči o výši hráčských příspěvků na další období, případně o snížení počtu ledů.

Výši příspěvků naleznete zde.